LEVERINGSTID OG SALGSBETINGELSER

Ophavsret | Kvalitet | Ansvar | Leveringstider | Forsendelse | Reklamation | Betaling | Moms

Afgivelse af en ordre indebærer accept af disse leverings- og salgsbetingelser.

OPHAVSRET I og med afgivelse af en ordre erklærer kunden sig berettiget til at få reproduceret det mig betroede materiale. Kunden bærer derfor det fulde og ethvert ansvar for overtrædelse af loven om ophavsret (copyright).

KVALITET På grundlag af lang erfaring, omhyggelig forarbejdning og gode tekniske hjælpemidler er det mit mål, at opnå så korrekt farvegengivelse, som det er teknisk muligt, under hensyntagen til motivets art og originalmaterialets karakter. Hvis der ønskes en særlig farveholdning må farveprøve vedlægges. Uden specielle instruktioner vil farvekorrektion blive foretaget efter min bedste overbevisning og reklamationer kan ikke godtages. Der kan eventuelt fremstilles farveprøver, som ikke koster ekstra, men eventuelt kan forlænger leveringstiden.

ANSVAR Alt indleveret materiale behandles naturligvis med forsigtighed og omhu, men ved eventuel ødelæggelse, beskadigelse eller bortkomst af indleveret materiale er det desværre ikke muligt at yde erstatning. Erstatningsansvar overfor tredie part påhviler kunden.

LEVERINGSTIDER Normal levering er anført ved hvert produkt. Jeg vil til enhver tid gøre hvad jeg kan, for at overholde disse leveringstider, men kan ikke acceptere erstatningskrav fremsat på grund af forsinket levering. Ved større ordrer tages der forbehold for leveringstiderne. Sådanne forbehold vil så vidt muligt blive meddelt ved afgivelsen af ordren.

FORSENDELSE sker som normal post for kundens regning og risiko. Forsendelse som ANBEFALET, VÆRDI, IL og EKSPRES vil kun ske, såfremt kunden udtrykker ønske herom.

REKLAMATION Hvis en reklamation er berettiget, vil det udførte arbejde blive lavet om uden beregning. Eventuel reklamation skal ske inden 8 dage efter varens modtagelse. Det leverede materiale skal snarest, sammen med originalmaterialet, returneres til mig.

BETALINGSBETINGELSER Hvis konto ikke er oprettet, sker levering kun mod kontant betaling. Er der oprettet konto skal betaling ske som påført fakturaen: normalt løbende måned +30 dage. Ved senere betaling pålægges 2% i rente pr. påbegyndt måned, hvis den forlængede kredit er efter aftale. Hvis den ikke er aftalt pålægges 5% pr. påbegyndt måned.

MOMS Alle priser er uden moms, som tillægges efter gældende regler.

Denne prisliste gælder fra 1. marts 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige.

Ophavsret | Kvalitet | Ansvar | Leveringstider | Forsendelse | Reklamation | Betaling | Moms